In Memoriam Alside Regino Meyerhoven

Om een blijk van medeleven achter te laten kunt u onder het bericht klikken op de link naar het condoleanceregister.

Zijn anderen u reeds voorgeweest dan kunt u hun intekeningen lezen door op de namen te klikken.

Treft u in het bericht of bij de condoleances onjuistheden of ontoelaatbare zaken aan, dan doet de redactie van Beri hierbij het verzoek om dit zo snel mogelijk door te geven zodat wij dit meteen kunnen corrigeren. Gebruik hiervoor de contactpagina.
U kunt erop rekenen dat velen u hiervoor dankbaar zullen zijn.

In Memoriam Alside Regino Meyerhoven

Amsterdam 23 maart 2013

De Heer is mijn Herder
mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt mijn ziel
Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen

Psalm 23

Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij hem zo lang
mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve vader, schoonvader, opa, overgrootopa en broer

Alside Reginio Meyerhoven
Pa Akka

 
 
Glenda
Roy
John
Regino
Joan
Olivia
Franklin
Shirley
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Zussen
 

Alside Regino Meyerhoven

geboren Paramaribo 19-7-1926
overleden Amsterdam 23-3-2013

Begraafplaats/crematorium
Crematorium Westgaarde
Amsterdam

Correspondentieadres:
G.V. Stuger - Meyerhoven
Admiraal de Ruijterweg 198-hs
1056 HA Amsterdam


Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 28 maart van 17.00 tot 18.00 uur
in Uitvaartcentrum Westgaarde van PC Hooft Uitvaartverzorging,
Ookmeerweg 273 te Amsterdam.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 29 maart om 16.00 uur
in Crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer aldaar.

Namens de nabestaanden:
Familie G Meyerhoven

Meersorgh Uitvaartzorg
Meenhuis Uitvaartzorg - Persoonlijk afscheid nemen
Caresz Uitvaartzorg
Kenstar Music
Surinaamse Huizen Net - vakantie en huurwoningen in Suriname
Aflegvereniging EzechiŽl, uw steun en toeverlaat
Un-Sani Uitvaartverzorging
Julian With
Antyesthi Uitvaartzorg
rollo